English    Deutsch

PRAGMA personální agentura s.r.o.

Praha, Politických Vězňů 16, Tel.: 606 664 201, e-mail: praha@e-pragma.cz

Olomouc, Hodolanská 32, Tel.: 585 412 484, e-mail: olomouc@e-pragma.cz

Kvalitní služby. Osobní přístup. Stabilní tým konzultantů.

Nabídka práce a služeb personální agentury Pragma je zaměřena na výběr nejvhodněj‘ích kandidátů na volná místa od administrativy, technických nebo obchodních pozic až po nejvy‘‘í management.
10.05.2012

Šikana na pracovišti


Definice šikany: cílevědomé, dlouhodobé – zejména psychické ubližování, které provádějí konkrétní osoby na pracovišti. Jde o jednání v rozporu s pracovněprávními předpisy a dobrými mravy. Podle výzkumů jej zažívá až každý šestý zaměstnanec.

Švédský profesor psychologie Heinz Leymann říká: o šikanu jde tehdy, je-li na postiženého útočeno alespoň jednou týdně po dobu půl roku a útoky provádí jedna nebo více osob. Těmto útokům je obvykle vystaven nově příchozí zaměstnanec.

Šikanování neboli mobbing, probíhá na úkor kolegy - není zván ke společným událostem, je vyčleněný z kolektivu i porad. Což má dopad na jeho pracovní výsledky, za které může být následně kárán. Dále dochází k šíření pomluv a vyzdvihování chyb, nerespektování soukromí, díky čemuž se dále stupňuje již tak dost vytrvalý tlak.

Šikana prováděná nadřízeným – bossing: motivem bývá touha řídit ostatní, dokazovat si vlastní nadřazenost a moc, z čehož plyne poměrně časté pověřování činnostmi, které jsou hluboko pod úrovní kvalifikace postiženého. Pokud se úkol podaří splnit, přejde to nadřízený bez povšimnutí, nastane-li však opačná situace, jistotou je, že za svou chybu budete ještě dlouho káráni, nevyjímaje přehnanou kontrolu včasných příchodů a odchodů na pracoviště.

Další projevy: Naschvály, legrácky a drobnější konflikty, kterým však člověk nepřikládá velký význam. Psychický teror, začínají být vedeny útoky – nejprve ojedinělé, později plánované, pozorovatelný pokles výkonu postiženého. Objevit se mohou psychosomatické potíže jako např. trvalé bolesti hlavy, potíže se žaludkem a trávením, chronická únava, poruchy spánku nebo srdeční potíže, poruchy koncentrace, strach ze selhání, snížená sebedůvěra.

Jak se s šikanou vyrovnat? Důležité je nezůstat v takové situaci sám. Nechte si poradit. Nestyďte se za to, pokud vyhledáte pomoc psychologa. Zvažte, zda je dobré v zaměstnání zůstat, zda není nejrozumnější odejít. Proti mobbingu či bossingu se můžete bránit i žalobou, jelikož podle zákona má zaměstnavatel svému zaměstnanci vytvářet příznivé pracovní podmínky.

 
 
« kompletní seznam novinek

Volná místa

Poslední aktualizace: 16.2.2018

Volná místa - aktuálně celkem 91 pozic

Nejnověj‘í nabídky
V‘echny nabídky »
Back End DeveloperOlomouc or Brno
Konzultant, pracoviště Prostějov nebo BrnoProstějov nebo Brno
Data Warehouse DeveloperOlomouc
Front End DeveloperOlomouc or Brno
Junior HR SpecialistOlomouc
Mobile ArchitectOlomouc or Brno
Platform ArchitectOlomouc or Brno
Quality Assurance Analyst Olomouc or Brno
Quality Assurance ManagerOlomouc or Brno
Scrum MasterOlomouc
© 2006-2009 PRAGMA | Kontakt | Povolení MPSV | Mapa stránek | PRAGMA headhunting - executive search | Realizace NoveStranky.cz